Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 

 WOJSKO POLSKIE          SZTAB BENERALNY            MON                       OAZ                        8 FOW

                                                          Czas ochotników

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu
obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do
swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień,
by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego.
Taką samą deklarację mogą składać także kobiety
zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób
w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku,
 a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe.
Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat,
którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać
przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez
jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia
w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana
do odbycia służby przygotowawczej;

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy
z nadanym przydziałem mobilizacyjnym
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia),
komenda skieruje go do odbycia szkolenia w ramach szkolenia
rezerw w jego macierzystej jednostce;

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy
bez nadanego przydziału mobilizacyjnego
(oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia)
WKU nada mu taki przydział
 i skieruje do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy
zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania
wojskowych komend uzupełnień
i wojewódzkich sztabów wojskowych w celu
składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.
zdjęcie - 261 xxx xxx − nowa numeracja telefonów


 Z dniem 01.03.2015r. nastąpi zmiana numerów telefonów w WKU w Świnoujściu. Do sześciu ostatnich cyfr obecnego numeru należy dodać prefix 261 np. 261-234567 przy czym 26 jest to numer kierunkowy do jednostek i instytucji wojskowych, w związku z powyższym nie używamy strefowego numeru kierunkowego 91.
WIĘCEJ....

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu poszukuje kandydata
na stanowisko oficer wydziału.
Podstawowe wymagania:

- posiadanie tytułu zawodowego magister
- preferowane wykształcenie administracyjne
- posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan
Kontakt : 261-243-183 wew. 220 lub 200


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko dowódcy ośrodka analizy skażeń.
Podstawowe wymagania:


  - posiadanie tytułu zawodowego magister;
- wykształcenie o profilu chemicznym;
- posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.
Do kontaktów roboczych: szef sekcji kadr tel. 914512230.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko oficer wydziału mob. i uzupełnień.
Podstawowe wymagania:

  - posiadanie tytułu zawodowego magister;
- posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.
Do kontaktów roboczych: szef sekcji kadr tel. 914512230.


 Darmowe liczniki         licznik aktywny od 04.05.2012r.

Flag Counter

  WKU w Świnoujściu posiada zgodę autorów zdjęć na ich publikację na stronie komendy. Materiały graficzne pochodzą z zasobów WKU w Świnoujściu , stanowią materiały promocyjne MON lub są materiałami ogólnodostępnymi (np. logo miast i instytucji).